Status Landsudstillingen

Sekretariatet har de sidste par dage været i tæt kontakt med Fødevarestyrelsen (FVST) på højt niveau for, endelig, at få afklaret vores mulighed for at afholde vores landudstilling i Brædstrup den 4. februar 2017.

FVST har ikke umiddelbart kunnet give os tilladelse i den nuværende fugleinfluenza situation. Vi har selvfølgelig haft alle vores gode argumenter klar, argumenteret for disse og de er blevet lyttet til.

FVST har bedt om udsættelse af den endelige afklaring til mandag den 23. januar. Baggrunden for FVST’s ønske om udsættelse, er behovet for mere tid til at undersøge vores argumenter til bunds.

Udstillingsudvalget har besluttet sig for at vente med den endelige afgørelse til mandag. Samtidig skal anmeldelse til udstilling være Udstillingsudvalget i hænde søndag den 22. januar 2017, således at arbejde ikke forsinkes af FVST’s ønske om udsættelse. 

Dialogen med FVST viser med al tydelighed vigtigheden af at vi og vores medlemmer 100% følger FVST bekendtgørelser uanset vores personlige holdning til disse og at alle medlemmer overholder DdB’s love kap. 1 §7 ”Forhandlinger med offentlige myndigheder om generelle spørgsmål kan alene optages og føres af DdB”. Evt. forsømmelser mod dette, vil alt andet lige, svække vores forhandlingsposition.

/Sekretariatet