Referat fra repræsentantskabsmødet 2016

 


Her er et kort referat fra mødet..


Repræsentantskabsmødets dagsorden.

 

1.    Mødet åbnes kl. 13.00 præcis
Præmieuddeling

 

2.    Valg af dirigenter
 Jørn Boklund & Ole Lundbøl er valgt 

 

3.    Valg af stemmetællere

a) Blandt repræsentanterne til brug ved afstemning med håndsoprækning
Bordformænd tager opgaven.
b) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning.
Bente 165, Frederik 028, Bjarne 086 & John 211 er valgt. 

 

4.    Beretning.
Godkendt efter lidt spørgsmål.. Omkring information på hjemmesiden, slip, antal duer i kurve, tid til melde hjemkomst, slagpræmier, opsamling mv.
 
 

 

5.     Regnskab 2014/2015

Godkendt efter lidt debat. 

 

6.     Valg til hovedbestyrelsen.

På valg er:
Gruppe 1 & 2: Niels Larsen (modtager genvalg) Genvalgt
Gruppe 3 & 5: Erik Rasmussen (modtager genvalg) Genvalgt
Gruppe 4 & 6: Villy Petersen (modtager genvalg) Genvalgt

Landsvalg
Peter Andersen (modtager genvalg) Genvalgt
Henrik Larsen (modtager genvalg) Genvalgt

 

7.    Kapflyvningernes afvikling:

A.   DAN 183 Munkebjerg foreslår: Vedtaget
Ændres til: hovedbestyrrelsen  frigøres fra beslutningen fra 2012.
Og dermed beslutter hovedbestyrelsen selv den bedste flyvedag.

 

8.    Mesterskaber

A.   DAN 026 Fladstrand foreslår: Ikke vedtaget
DM mellemdistance Åben:
Allem mellemdistance åben flyvninger tæller med. Der medregnes 1. due på hver flyvning. Laveste Es-duekoefficient sammenlagt er vinder. Baseret på sektionspoint.

B.   DAN 026 Fladstrand foreslår: Ikke vedtage
DM lang
Alle langflyvninger excl. Landsflyvninger tæller med. Der medregnes 1. due på hver flyvning. Laveste Es-duekoefficient sammenlagt er vinder. Baseret på sektionspoint.

C.   DAN 010 Nyborg foreslår: Ikke vedtaget
DM-super genindføres på samme vilkår som det var i 2014.
Højeste opnåede pointsum sammenlagt på alle lang- og overnatning/landsflyvninger. I alt 9 flyvninger. Der med regnes første du på hver flyvning.

D.  DAN 010 Nyborg foreslår: Ikke vedtaget
National Cup fortsætter som nu men med ny pointberegning. Hvert medlems 2 første duer på hver af de 4 flyvninger tæller med. Der anvendes placeringspoint i sektionen, såfremt de er hjemme i flyvetiden. Højeste antal opnåede placeringspoint vinder.

E.    DAN 025 Hjørring foreslår: Vedtaget
Regionsmesterskab Åbent
Pointberegning er placerings koefficient i sektionen.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering gange 1000, divideret med antal duer i sektionen). Alle åbne mellemdistanceflyvninger og langflyvninger tæller med slagets første due. Spil uændret.

F.   DAN 025 Hjørring foreslår: Vedtaget
Regionsmesterskab Lang
Pointberegning er placerings koefficient i sektionen.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering gange 1000, divideret med antal duer i sektionen). Alle langflyvninger tæller med slagets første due. Spil uændret.

G.  DAN 025 Hjørring foreslår: Vedtaget
Regionsmesterskab Mellem
Pointberegning er placerings koefficient i sektionen.
Formel: 1000 – (Sektionsplacering gange 1000, divideret med antal duer i sektionen). Alle åbne mellemdistanceflyvninger tæller med slagets første due. Spil uændret.

9.     Slipformer

A.   DAN 220 Odense foreslår:
Skriftelig afstemning. For 43 Imod 134  Blank 72. Ikke vedtaget.
Separat slip af Sektion 31’s på DdB’s åbne flyvninger:
Uge 21 fra Soltau
Uge 22 fra Celle
Uge 29 fra Celle
Uge 31 fra Soltau

10. Grænseændring. 

A.   DAN 053 foreslår grænseændring:  For 30 Imod 65 Blank 145. Ikke vedtaget
Trukket af 053. Men genfremsat af Johannes Andersen, som ønsker skriftelig afstemning.
Grænsen flyttes således at følgende tidligere medlemmer af DAN 194 Rex, Carl Ole Pedersen, Rosa og Johannes St. Andersen, Christian Justsen, Mogens Brix, Johnny St. Andersen og Arne Larsen er fuldgyldige medlemmer af Sektion 54 for sæson 2016 og fremover. Grænsen mellem Sektion 53 og 54 flyttes således at den fra Hjallerup går øst om Ulsted by, øst om Ulstedlund og ned til Limfjorden umiddelbart vest om Østerågård.

 

 

11. Valg af revisor og suppleant.

Revisor:      Bendt Nielsen. Bent ønsker ikke genvalg.  
Jørn Boklund og Finn Nielsen opstiller. 
Suppleant: Jørn Boklund.

Ny revisor: Finn Nielsen

Suppleant: Jørn Boklund

Mødet sluttede: 16.20

 

 

 Ref. Tommy

 

 

 

Alle nyheder

12.07.2024 - 13:36
11.07.2024 - 09:14
07.07.2024 - 08:29
03.07.2024 - 10:17
01.07.2024 - 12:27
01.07.2024 - 09:50
24.06.2024 - 09:49
22.06.2024 - 07:36

Sider