Sekretariatet orienterer

Soltau uge 21 Region Syd 

Hovedbestyrelsen har på sit telefonmøde onsdag den 27. maj gennemgået alle tilgængelige informationer vedr. slippene i Soltau. HB er 100% enige i at slippet ikke lever op til de krav som gælder for DdB's løsladelser. DdB's procedurer for slip er blevet indskærpet overfor såvel den folkevalgte løslader som DdB's rejseledsager for at udgå at der sker gentagelser. 

Regnvand i kurvene  

Flere kurve, der har været i Husum i uge 21, har været udsat for regnvand. Sagen er blevet undersøgt og den skyldes at en presenning ikke var trukket korrekt for. Den pågældende rejseledsager har fået indskærpet DdB's rejselederinstruks om at duerne skal beskyttes mod vejrliget kontinuerligt. Transportudvalget beklager situationen.

Slagpræmier på DdB's flyvninger

Det afsatte beløb er beregnet udfra den enkelte sektions antal afsendte duer i 2014 og derefter ligeligt fordelt på de enkelte flyvninger minus landsflyvningerne.

/Sekretariatet

Alle nyheder

24.05.2024 - 13:11
24.05.2024 - 09:15
24.05.2024 - 08:32
21.05.2024 - 13:36
15.05.2024 - 11:19
13.05.2024 - 08:31
08.05.2024 - 12:14
07.05.2024 - 10:21
02.05.2024 - 09:39

Sider