Sekretariatet informerer

Vi har d.d sendt brev til alle foreninger med ny version af Forenings- og Medlemsprogrammet:

Foreningsprogrammet ver. 4.2 indeholder følgende nye ting:

  • Mulighed for at indgive, udskrive og indesende medlemmernes valg DM-flyvninger.
  • Mulighed for indgive de medlemmer der har meldt fra til at anmelder første DdB duer i en given uge. Indsendes automatisk sammen med regnskabet.
  • Automatisk nulstilling af fejlgang på 2 sekunder eller derunder.
  • Mulighed for at anvende tilmeldte DM-flyvninger som et foreningsmesterskab.

Medlemssystemet ver. 4.1 indeholder mulighed for at se duernes afsendelses historik. Lad venligst denne version cirkulere mellem de medlemmer, der har købt Medlemsprogrammet. Giv venligst Sekretariatet besked såfremt nye medlemmer ønsker at bruge programmet.

Derudover er til de klubber der anvender TauRIS medsendt ny version af TauRIS-Club programmet, der løser de sidste udfordringer med 2015-ringene. Installer venligst denne version af TauRIS Club-programmet.

Sektionsflyvninger

Sekretariatssystemet er blevet ændret således at sektionsflyvninger  (kode 81-89, 95, 96, 97, 98) nu bliver beregnet når de indsendes sammen med DdB-resultaterne. Det gælder også de uger hvor der ikke er DdB-flyvninger. Klubberne opfordres til at indsende disse ugers resultater til Sekretariatet som DdB-resultater på email-adressen resultat@brevduen.dk

/Sekretariatet

Alle nyheder

21.07.2024 - 21:24
19.07.2024 - 10:11
15.07.2024 - 13:16
12.07.2024 - 13:36
11.07.2024 - 09:14
07.07.2024 - 08:29

Sider