Sekretariatet informerer

Repræsentantsskabsmødets dagsorden:

Pkt. 10 underpunkt D.

Der er her faldet et par ord ud. Punktet skal lyde således:

Dannelse af Regionsråd i De danske Brevdueforeninger med virkning fra 1. januar 2016 i hver region.

Alle sektions- og foreningsformænd er fødte medlemmer af rådet i den enkelte region. Rådet vælger en formand ud af dens midte og for 2 år af gangen.
Regionsformændene har til opgave at varetage den enkelte regions interesser, deltage i sektionernes generalforsamlinger og være talsmand og bindeled til hovedbestyrelsen, samt minimum deltage i ét hovedbestyrelsesmøde årligt i forbindelse med udarbejdelse af kapflyvningsplan og/eller forberedelse til repræsentantskabsmøde.

Redaktionen beklager fejlen!

Ringe 2015

Vi skal bede alle klubber om hurtigst muligt at checke de modtage ringe igennem for evt. fejl. På forhånd tak!

/Sekretariatet

Alle nyheder

14.06.2024 - 10:43
12.06.2024 - 08:49
08.06.2024 - 07:00
07.06.2024 - 13:54
06.06.2024 - 15:12
04.06.2024 - 10:15
03.06.2024 - 12:54
30.05.2024 - 13:20
28.05.2024 - 10:31

Sider