Sekretariatet informerer

Repræsentantsskabsmødets dagsorden:

Pkt. 10 underpunkt D.

Der er her faldet et par ord ud. Punktet skal lyde således:

Dannelse af Regionsråd i De danske Brevdueforeninger med virkning fra 1. januar 2016 i hver region.

Alle sektions- og foreningsformænd er fødte medlemmer af rådet i den enkelte region. Rådet vælger en formand ud af dens midte og for 2 år af gangen.
Regionsformændene har til opgave at varetage den enkelte regions interesser, deltage i sektionernes generalforsamlinger og være talsmand og bindeled til hovedbestyrelsen, samt minimum deltage i ét hovedbestyrelsesmøde årligt i forbindelse med udarbejdelse af kapflyvningsplan og/eller forberedelse til repræsentantskabsmøde.

Redaktionen beklager fejlen!

Ringe 2015

Vi skal bede alle klubber om hurtigst muligt at checke de modtage ringe igennem for evt. fejl. På forhånd tak!

/Sekretariatet

Alle nyheder

15.09.2020 - 15:35
29.08.2020 - 23:53
26.08.2020 - 17:37
21.08.2020 - 01:45
17.08.2020 - 15:09
13.08.2020 - 14:06
11.08.2020 - 18:18
09.08.2020 - 22:15

Sider