SEKRETARIATET INFORMERER

Resultatblade

Resultatbladene for uge 22 er en dag forsinket idet Postdanmark ikke modtog post Grundlovsdag 5. juni.

Ompakning

De 2 ompakningsteder vil være yderst taknemlige såfremt I sørger for at de fyldte kurve står nederst på pallerne og kurvene med "slatterne" står øverst. Det letter arbejdet rigtigt meget.

Uge 23

Selvom det er Pinse skal DdB resultaterne være Sekretariatet i hænde som vanligt senest tirsdag kl. 12.00.

/Sekretariatet

Alle nyheder

Sider