Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014

Repræsentantskabsmødet 2014 – Lørdag den 1. februar.

1) Mødet åbnes kl. 13.00 med præmieuddeling.

171 stemmeberettigede incl. hovedbestyrelsen

2) Valg af dirigenter

a. Jørn Boklund - valgt
b. Ole Lundbøl - valgt

3) Valg af stemmetællere

a) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning - rep. ved bordene der sidder ind mod midtergangen.

b) Blandt tilhørende til brug ved skriftlig afstemning - Jesper Kristensen 126 / 142 John Sørensen / 113 Lars Simonsen / 189 Ole Mejlgran.

4) Beretning.

Udover den skriftlige beretning - gav formanden en mundtlig beretning, I denne beretning kom han ind på følgende punkter - SBU møde i Stavanger, Der blev valgt ny sekretær til SBU der fremover har Lars Corneliussen fra Norge som sekretær. Der er også store forskellgheder i forhold til de forskellige konkurrencer der arranges. Der er derfor besluttet nogle nye mesterskabs konkurrencer.

Vaccinen skal der fremover påføres batch nummer over foreningsprogrammet - der er ulovligt og forbundet være forbundet med store bøder hvis man selv importere vaccinen.

Antal duer i kurvene har der været en debat omkring - og fremover vil det være sådan, at der gives besked til foreningerne hvis antallet i kurvene kan minimeres på enkelte flyvninger.

Priser på kornet var med i den skriftlige beretninger et afsnit omkring - afsnittet har givet anledning til en del henvendelser til formanden både fra forhandlere og forbrugere bl.a. har det gået på, at forhandlerne tilfører sporten mange gode ting og deres positive hensigter betvivles ikke.

 PR-tiltag - her er et lille sats fra Ddb for at blive set af andre - der er anskaffet et transportabelt dueslag med tilhørende materiale og trailer til - at transportere det hele i. Flere medlemmer har hjulpet med det første tiltag på raceduernes landsudstillingen for raceduer i Fredericia. Sektion 21 har fået en stand til Roskilde dyrskuet i den kommende sommer.

Nyt IT-tiltag hvor bedømmelse af duer blev kodet ind i en Ipad således, at man kan udgå sammentællingsfejl - Steen Larsen medlem af Ringsted har udviklet programmet for Ddb.

Enkelte spørgsmål til beretningen

Jes fra Horsens forslog af fremover skal alle foreninger have mulgihed for, at have repræsentanter til årsmødet.

Peter P fra Bangsbo havde stort set den samme opfordring og begrundede deres tidligere fremsendte forslag fra 2013 om demokrati i Ddb. Han opfordrede hovedbestyrelsen til at arbejde kraftigt med dette.

Jesper Jungløv fra Horsens - spørgsmål om hvor man kan indsende forslag til antal duer i kurvene.

John Frandsen - spørgsmål omkring brede slip i regionerne - opfordring til at sliptider lægges hurtigt på nettet.

Formanden gav et kort svar til personerne der stilles spørgsmålene.

Herefter blev der stemt om formandens beretning - der blev enstemmigt vedtaget.

5) Regnskab 2012/2013

Kommentarer til regnskabet fra Erik Rasmussen -

I den forgangne regnskabspriode har der har været flere store ændringer - et meget positivt resultat.

Der er i den forgangne sæson kun brugt et kontrolsted i Jylland - bedre priser på transporterne - 1. januar blev aftale med trykkeret opslagt - under udgifter har der været en del besparelser.

Ingen kommentarer til regnskabet - der blev enstemmigt godkendt

6) valg til hovedbestyrelsen

Gruppe 1 og 2 - Niels Larsen - genvalgt

Gruppe 3 og 5 - Erik Rasmussen - genvalgt

Gruppe 4 og 6 - Villy Petersen - genvalgt

Landsvalg : Peter Knudsen og Peter Andersen - genvalgt.

7) ændring af love - a og b flyvninger udgår som begreb.

8) Ejendomsbeviser - Dan 0100 Haslev

Ejendomsbeviser bør afskaffes og prisen på fodring nedsættes med samme beløb.

Forslaget sat til afstemning : Forslaget nedstemt

9) valg af revisor

revisor : Bendt Nielsen - genvalgt

revisorsuppleant : Jørn Boklund - genvalgt

Repræsentantskabsmødet slutted ekl. 14.20

 

 

Alle nyheder

19.07.2024 - 10:11
15.07.2024 - 13:16
12.07.2024 - 13:36
11.07.2024 - 09:14
07.07.2024 - 08:29
03.07.2024 - 10:17
01.07.2024 - 12:27

Sider