HJEMMEVÆRNET & BREVDUERNE

Folk fra hjemmeværnet er i gang med at dokumentere samarbejdet mellem
Hjemmeværnet og brevduerne herunder samarbejdet med DdB.

I den forbindelse vil man gerne i kontakt med brevduefolk der har været
med til at levere brevduer til diverse øvelser med Forsvaret/Hjemmeværnet.

Samtidig vil Sekretariatet gerne høre om der skuller være brevduefolk,
der ligger inde med eksemplar af bogen "Lærebog i brevduetjeneste". Så
vil vi gerne høre herom.

Hvis man har mulighed for at bidrage, vil Sekretariatet gerne kontaktes.

/Sekretariatet

 

 

 

 

 

Alle nyheder

Sider