Sektionernes kapflyvningsplaner 2013 opd. 4/4 kl. 14.00

Sektionernes kapflyvningsplaner er nu endelig klar og kan findes her.

Evt. fejl og mangler rapporteres til Sekretariatet snarest muligt!

/Sekretariatet