Ringduer

Forskningschef, Carsten Riis Olesen fra Danmarks Jægerforbund har kontaktet Sekretariatet med en række spørgsmål i forbindelse et forskningsprojekt omkring ringduernes yngleperiode. Spørgsmålene drejede sig primært om brevduernes yngleadfærd.

Der var dog et par spørgsmål som vi ikke kunne svare på og vi håber at der er medlemmer som måske kan bidrage med svar. Spørgsmålene er følgende:

·         Findes der erfaringer med, at tamduer har udruget æg fra ringduer og opfostret ungerne?

·         Hvis det ikke er lykkedes, hvad kan årsagen så være?

·         Er der nogle som har kendskab til undersøgelser af forskelle og ligheder i produktion af kromælk hos tamduer og ringduer?

Såfremt I har erfaring eller viden der kan være nyttig for projektet, bedes I kontakte Sekretariatet snarest muligt. 

/Sekretariatet