HB ORIENTERER!

Til Orientering

Det er ikke med glæde jeg udsender denne nødvendige meddelelse.

Desværre er vi i DdB igen udsat for massivt mindre tilskud fra Lotto puljen, samtidig må vi sande at opstarten trods fine flyvninger i DdB ikke når vore forventninger til medsendt due antal der er afstemt efter sidste år.

Forretningsudvalget har været samlet for at analysere den kritiske økonomiske situation og har besluttet at hæve mellemdistance- og ungeflyvningerne med kr. 4,- pr. due fra kr. 16,- kr. til 20,- kr. i den resterende del af sæsonen (fra og med uge 24). (Der er en justering klar på DdB's hjemmeside, som bedes installeret inden indlevering til uge 24 - tryk her).

Hovedbestyrelsen holder møde d. 20. juni hvor fokus vil blive rettet mod yderligere nødvendige besparelser både for indeværende år og fremadrettet.

Hovedbestyrelsen tilstræber at minimere de økonomiske gener mest muligt, men samtidig arbejdes der på at kunne holde et højt sportsligt niveau på DdB’s flyvninger.

Med ønsket om en god vind til alle.

Erik Dybdahl