Information om kommunikation

Information om kommunikation

 

Hovedbestyrelsen finder det desværre nødvendigt, at informere alle om, at vi finder det uheldigt, når nogle få i medlemskredsen kommunikerer negativt om enten enkelte medlemmer, organisationen, vore medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller de mange, der udfører et frivilligt stykke arbejde for De danske Brevdueforeninger og/eller i lokalforeningerne. Vi må konstatere, at der bl.a. på de sociale medier fortsat florerer historier om fx løsladere, chauffører eller andre, som efter medlemmers opfattelse gør alt forkert.

 

Det er ikke sådan vi taler vores fantastiske sport op – det har faktisk den modsatte effekt og det kan vi ikke være bekendt, hverken overfor os selv eller andre. De der gør en indsats for brevduesporten bør ikke udsættes for den slags og det tager Hovedbestyrelsen stærkt afstand fra.

 

Hovedbestyrelsen henstiller til, at vi står sammen og bakker op om brevduesporten. Vi har ytringsfrihed, men en uhensigtsmæssig kommunikation, der er ødelæggende for vores sport – kan og vil fremover indebære, at vi som Hovedbestyrelsen kan blive nødt til at sanktionere mod enkeltpersoner. Hvis der er spørgsmål til vores arbejde eller beslutninger, så henvend jer venligst direkte til os.

 

Vi håber på alles forståelse og opbakning.

 

-/Hovedbestyrelsen

 

Alle nyheder