BERETNING OG REGNSKAB 2023

 

Årets beretning var ikke som den plejer bragt i Brevduen nr. 1.

 

Det samlede mødemateriale bestående af:

 

- Repræsentantskabsmødets dagsorden

- Beretningen

- Årsrapport

 

kan findes her.

 

Hovedbestyrelsen

Pia West Christensen