Auktioner og udstillinger

Opmærksomheden henledes på at foreninger eller enkeltpersoner der ønsker at afholde udstillinger eller auktioner med samling af duer skal anmelde disse til Fødevarestyrelsen senest 3 uger før afholdelsen af arrangementet. Hvis der er deltagelse af udenlandske duer i arrangementet skal der sendes en skriftlig anmodning om dette og betingelserne for import af duerne til Fødevarestyrelsen.

Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2000/185.

 

Ud over disse regler kan der komme skærpede regler ved indførsel at et såkaldt overdækningspåbud, hvis dette sker, vil DdB meddele dette her på hjemmesiden.

 

/Jørn Boklund