Udsættelse af indlevering til kort mellemdistance uge 32

Vejrudsigten for lørdag melder om dårlige vejrforhold til gennemførelse af vores kapflyvninger.

Løslader- og Transportudvalget har på denne baggrund afdækket mulighederne for at flytte indleveringen af duerne til denne uges kapflyvninger på den korte mellemdistance fra fredag til lørdag med forventet løsladelse søndag for at spare duerne for en overnatning i kurvene.

 

Dette er lykkedes, og i alle regioner indleveres duerne til den korte mellemdistance derfor lørdag i stedet for fredag.

I Region Øst køres opsamlingen efter den normale opsamlingsrute og tidsplan.

I Region Nord og Syd vil der af logistiske årsager blive tale om visse ændringer i forhold til den normale opsamlingsplan. De særlige opsamlingsplaner gældende for uge 32 kan hentes her.

 

 

Foreningerne bedes være særligt opmærksomme på følgende:

Såfremt duerne på kapflyvningerne fra München eller Giessen skulle blive løsladt lørdag morgen, er deadline for indsendelse af regnskab for uge 32 lørdag kl. 12.00. Dette betyder samtidig, at foreningerne i så fald lokalt må planlægge indlevering til den korte mellemdistance, således dette kan gennemføres, og samtidig tilsikre, at de til den korte mellemdistance indleverede duer forbliver under opsyn/kontrol ind til afhentningen jf. opsamlingsplanen.

Såfremt kapflyvningerne fra Giessen og München udsættes til søndag, er deadline for indsendelse af regnskaber lørdag aften kl. 22.00.  

Ved indsendelse af regnskabsfiler lørdag vil foreningerne blive mødt af en fejlmelding i foreningsprogrammet. På trods af denne er filen modtaget hos Sekretariatet, som genindlæser filerne når alle filer er inde.. 

Vi beklager ulejligheden, som disse ændringer måtte medføre, men det er vores vurdering, at denne beslutning skaber det bedste fundament for duernes tarv og kapflyvningernes sportslige afvikling.

 11.08.23

/Løslader- og Transportudvalget

 

 

Alle nyheder

05.08.2023 - 07:51
03.08.2023 - 16:48
02.08.2023 - 13:50
01.08.2023 - 13:31
25.07.2023 - 16:11

Sider