Udbrud af Newcastle Disease i Aalborg -aktuel situation.

Udbrud af Newcastle Disease i Aalborg -aktuel situation.

 

Af Fødevarestyrelsens hjemmeside fremgår det at der er oprettet en 3 km beskyttelseszone og en 10 km overvågningszone.

Zoner opretholdes i ca. 30 dage information om zonernes ophævelse kommer på Fødevarestyrelsens hjemmeside, du kan følge

dette link: https://foedevarestyrelsen.dk/dyr/dyresundhed/dyresygdomme/newcastle-disease/aktuel-situation-for-nd

 

20.07.2023/Hovedbestyrelsen