Udvidet centralindlevering Region Nord uge 26

 

Udbruddet af Paramyxo-virus i Ålborg-området og de deraf følgende restriktionszoner betyder, at centralindleveringen i 074 ”Vejgaards” klubhus må aflyses.

Medlemmer i Region Nord med tilknytning til dette indleveringssted henvises derfor til de omkringliggende indleveringssteder i Hjørring, Frederikshavn og Randers.

/Transportudvalget