Udbrud af Newcastle disease i Aalborg

Der er udbrudt Newcastle disease i et fuglehold en kolonihaveforening i Aalborg. Nærmere information om dette kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside Duer i kolonihaveforening ved Aalborg ramt af alvorlig fjerkræsygdom - Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

De danske Brevdueforeninger har ingen medlemmer i pågældende koloni.

Fødevarestyrelsen har oprettet henholdsvis en 3 og en 10 kilometer zone rundt om kolonien. Medlemmer beliggende indenfor 3 kilometer zonen skal registrere sig på landbrugsindberetning.dk. Disse medlemmer kontaktes af Sekretariatet, ligesom alle 3 foreninger i Aalborg er kontaktet af Sekretariatet  

Medlemmer beliggende indenfor 3 og 10 kilometer zonerne skal holde deres duer inde indtil videre.

Hovedbestyrelsen er i dialog med Fødevarestyrelsen omkring dette. Når der er nyt, meldes det ud på hjemmesiden.

21.06.23

/ Hovedbestyrelse & Sekretariatet

Alle nyheder

24.05.2024 - 13:11
24.05.2024 - 09:15
24.05.2024 - 08:32
21.05.2024 - 13:36
15.05.2024 - 11:19
13.05.2024 - 08:31
08.05.2024 - 12:14
07.05.2024 - 10:21
02.05.2024 - 09:39

Sider