Hjemmesiden er stadig ustabil

Der arbejdes fortsat på hjemmesiden - og derfor oplever vi stadig at den er ustabil. 

Der modtages ikke mails ved bestillinger og formularer generelt - men de går igennem og bliver modtaget på sekretariatet  

Der kan også forekomme udfordringer med at logge ind på brevduen.dk

Der lægges en nyhed op når alt kører normalt

13.10.22

/Sekretariatet