Information om fugleinfluenza-situationen

 

Dags dato har der været afholdt virtuelt møde med repræsentanter for Dansk Veterinærkonsortium og De danske Brevdueforeninger.

De danske Brevdueforeninger var repræsenteret ved Jørn Boklund, Maria Steenberg og Michael Larsen.

I forhold til ophævelsen af restriktionerne for brevduesporten er det Dansk Veterinærkonsortiums opgave at risikovurdere brevduers rolle i smittekæden og på baggrund heraf give en indstilling til Fødevarestyrelsen.

Mødets fokus var at besvare fagpersonernes spørgsmål omkring brevduesporten og organiseringen af træninger og kapflyvninger samt en gennemgang af de helt centrale fakta om brevduers meget ubetydelige rolle i smittekæden.

Samtidig blev der gjort opmærksom på de øvrige europæiske landes håndtering af spørgsmålet, og en samlet oversigt over denne status blev i forbindelse med mødet indsendt til Dansk Veterinærkonsortium.

Afslutningsvis blev der fra De danske Brevdueforeningers side gjort opmærksom på, at en dispensation til at gennemføre træninger og kapflyvninger er yderst kritisk for vores organisation, som for nuværende er 2-3 uger bagud i forhold til den normale påbegyndelse af disse aktiviteter.

Dansk Veterinærkonsortium afslutter snarest muligt deres arbejde og fremsender indstilling til Fødevarestyrelsen.

 

25.04.2022

/ Sekretariatet