Information om ændringer på Sekretariatet

 

Hovedbestyrelsen har efter en grundig evaluering fundet det nødvendigt at bemande Sekretariatet med en fuldtidsansat medarbejder. For nuværende løses en stor del af Sekretariatets opgaver ved frivilligt arbejde, og de involverede personer kan ikke længere finde den fornødne tid til fortsat at påtage sig disse opgaver, som er en betydningsfuld og vigtig service til vores medlemmer.

Behovet for denne opjustering af timetallet har været drøftet med vores medarbejder Poul Christensen, som af personlige årsager ikke har set det muligt at øge sin nuværende arbejdstid til en fuldtidsstilling.

Vi har dermed ved fælles overenskomst med Poul accepteret hans opsigelse, som betyder at Poul fratræder indenfor de næste måneder.

 

Pouls afløser er fundet, og når det formelle aftalegrundlag er på plads, vil vi bringe annonceringen heraf. Denne starter efter planen i jobbet medio marts, hvilket giver mulighed for en overdragelse af arbejdsopgaverne.

 

Vi vil her benytte lejligheden til at takke Poul for godt og konstruktivt samarbejde siden foråret 2020, hvor Poul loyalt og dygtigt har betjent Hovedbestyrelsen og ikke mindst organisationens medlemmer.

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Pia West Christensen & Michael Th. Larsen

 

 

Alle nyheder

30.08.2023 - 14:21
21.08.2023 - 12:41
17.08.2023 - 10:59
14.08.2023 - 12:09
11.08.2023 - 17:26
09.08.2023 - 10:08
08.08.2023 - 11:23

Sider