Kapflyvningsplan for Region Øst – resultat af den vejledende afstemning

Hovedbestyrelsen har gennemført en vejledende afstemning blandt medlemmerne i Region Øst.

 

Dette er sket efter gennemførelsen af henholdsvis regionsmøde den 06.09.2021 og gruppemøde den 15.09.2021.

 

Det er Hovedbestyrelsens vurdering, at vi ikke at et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om vort endelige oplæg til kapflyvningsplan 2022 bør indeholde Sveriges-flyvninger eller ej og derfor besluttede vi at lade gennemføre en vejledende afstemning om dette.

 

Afstemningen har været gennemført via et spørgeskema til alle foreningsformænd. De slag, der har fløjet mindst 5 x DdB flyvninger i sæson 2021 har kunne afgive stemme.

 

Resultatet er følgende:

 

  • Ja til Sverige: 92 stemmer svarende til 43,2% af de afgivne stemmer
  • Nej til Sverige: 116 stemmer svarende til 54,5% af de afgivne stemmer
  • Ved ikke: 5 stemmer svarende til 2,3% af de afgivne stemmer

 

Hovedbestyrelsen vil efter vort møde den 24. oktober 2021 fremlægge et forslag til kapflyvningsplan for 2022, som alene indeholder flyvninger fra SYD.

 

03.10.2021/Pia