Sponsorflyvninger i DdB 2021

Der arrangeres 2 landsdækkende sponsorflyvninger som flg:

1)     Den åbne DDB-mellemdistanceflyvning i uge 26: Region Øst – Magdeburg, Region syd – Gøttingen og Region Nord – Altona.

2)     Langflyvning fra Hof i uge 28.

Konkurrencerne er uafhængige af hinanden.

Sponsorpræmier:

Alle indkomne sponsorpræmier, samt pengebeløb fra sponsorauktionerne, vil blive ligeligt fordelt i de 2 konkurrencer. Der vil være 1 præmierække i hver konkurrence.

De udsatte sponsorpræmier kan alle deltagere i flyvningerne konkurrere om.

I forbindelse med indlevering af duerne, kan der afkrydses indtil 2 duer i klasse P.

Hvis man ikke afkrydser i klasse P, kan man ikke deltage om sponsorpræmierne. Hvis alle sponsorpræmier ikke vindes, pga. at der ikke kommer duer nok hjem, (333mpm), overføres de resterende til næste års tilsvarende flyvning.

Særskilt spil.

Alle kan i hver af de 2 konkurrencer deltage i spil, som koster kr. 300,- Der kan afkrydses indtil 2 duer i klasse Z.  Spillet indbetales sammen med flyvningerne.

Præmiefordeling: Det indkomne beløb udsættes som flg:     1. pr. 20% 

2. pr. 15%,                       3.pr. 10%,                        4 pr. 7%,            5. pr. 4%,.

Det resterende beløb udsættes i præmier a kr. 1000,- Ingen præmier kan blive under kr. 1000,- undtagen et evt. restbeløb.

Præmiefordeling eks.:  Hvis 200 deltagende slag tilmelder sig, vil der være

kr. 60.000,- med flg. fordeling: kr.  12000,-  9000, – 6000,-  4200,-  2400, og 26 præmier a kr. 1000,- 

Hvis alle pengepræmier ikke bliver vundet (333mpm), vil de resterende præmier blive ligeligt fordelt mellem de hjemkomne præmievindende duer.

Der er tale om slagpræmier i begge konkurrencer.

Resultatudregningen er koefficient i grupperne, og pointene overføres til Landsopgørelse.

Formel: Gruppeplacering ganget med 1000 og divideret med antal deltagende

duer. Laveste koefficient er vinder.

 

Hvis flyvningerne i uge 26 aflyses, flyttes konkurrencen til uge 32.

Hvis flyvningen i uge 28 aflyses, flyttes den til Antwerpen uge 30.

 

På sponsorudvalgets vegne,

Peter Pedersen 086, Johannes Markussen 055, Arne Porsmose 026.