Information fra HB

 

Der har i aften været afholdt et møde, hvor samarbejdet med forretningsfører Bjarne Borresen er ophørt.

 

Det fremgår af opsigelsen, at Bjarne Borresen ikke efter Hovedbestyrelsens opfattelse har udvist den fornødne samarbejdsvilje.

 

På vegne af Hovedbestyrelsen

 

Pia West Christensen, formand