Sekretariatet informerer - Mesterskabsberegning

Mesterskabsberegning

Desværre har der indsneget sig indtil flere fejl i det udsendte Reglementet 2016 dateret april 2016. Vi skal beklage at vi ikke har læst korrektur godt nok.

DM Åben

Beregningsformel: Sektionsplacering gange 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen.

Se evt. præcisering i Brevduen nr. 10/2015

Regionsmesterskabet Åbent

Pointberegning er placering koeffcient i sektionen.

Formel: 1000 - (Sektionsplacering gange 1000 divideret med antal duer i sektionen).
Alle åbne mellemdistanceflyvninger og alle langflyvninger tæller med slagets første due. Spil uændret.

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet februar 2016.

Regionsmesterskabet Lang

Pointberegning er placering koeffcient i sektionen.

Formel: 1000 - (Sektionsplacering gange 1000 divideret med antal duer i sektionen).
Alle langflyvninger tæller med slagets første due. Spil uændret.

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet februar 2016. 

Regionsmesterskabet Mellem

Pointberegning er placering koeffcient i sektionen.

Formel: 1000 - (Sektionsplacering gange 1000 divideret med antal duer i sektionen).
Alle åbne mellemdistanceflyvninger tæller med slagets første due. Spil uændret.

Således vedtaget på Repræsentantskabsmødet februar 2016.

/Sekretariatet