HB's forslag til kapflyvningsplan 2015-2016

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2014 behandlet de indkomne ændrings ønsker til kapflyvningsplanen for 2015-2016.

HB besluttede at fastholde den tidligere fremlagte planen men dog ændre uge 28 for Region Syd fra Emmen til Minden.

Forslag til til kapflyvningsplanen som ønskes behandlet på DdB's repræsentantskabsmøde lørdag den 7. februar 2015, skal være sendt til Sekretariatet senest den 15. november 2014. Forslag kan kun fremsættes af hovedbestyrelsen og foreningerne. Forslag skal være underskrevet af foreningens formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem - Se DddB's love Kap.2 § 12 stk 2 og Kap. 3 § 18 stk 6.

HB's forslag til kapflyvningsplan 2015-2016 kan hentes her.

Sekretariatet

Alle nyheder