Introduktion

Brevduesportens historie.

Brevduen har - om ikke med sit nuværende udseende og sine evner - været kendt siden det tolvte århundrede, hvor den allerede dengang blev benyttet som budbringer i Orienten.

I Danmark har duen sin oprindelse i begyndelsen af det 19. århundrede. De første oplysninger om duen her i landet er hentet i en bog udgivet i 1803. Det fremgår af denne bog, at duen dengang blev benævnt som Postduen og Ridderduen.

Oprindelig nedstammer brevduen fra den vildtlevende klippedue. Flere forskellige duearter er benyttet til at fremavle de egenskaber, som brevduen er i besiddelse af med hensyn til orienteringsevne og udholdenhed. Den danske brevduebestand er næsten udelukkende opbygget på duer, som gennem årene er importeret fra Belgien, hvor det især var i egnene omkring Antwerpen og Liége, at forædlingen skete.

I dagens Danmark må brevduebestanden betragtes som af en kvalitet på højde med duerne i andre lande. Men man ser fortsat, at der især fra Belgien og Holland importeres duer til Danmark.