Brevdueslaget

Om brevdueslag kan vi sige: Hytte eller slot er lige godt.
De fleste brevdueslag er indrettet til en bestand på omkring 20-30 par brevduer samt disses unger.
Ofte finder man mindre brevdueslag men også større slag, alt efter den enkelte brevdue m/k'ers interesse og muligheder.
En ting er helt sikkert, brevduerne er lige lykkelige, hvad enten de bor i en hytte eller et slot.

Slaget størrelse er ikke afgørende for glæden ved omgangen og den daglige pasning af brevduerne. Den daglige omgang med egne brevduer, er vel nok en af sportens mest givende oplevelser. At at følge de lagte planer i avlsarbejdet, udviklingen fra æg til unger - for derefter at følge ungernes udvikling til de er flyvefærdige brevduer, er en glæde i sig selv.

Brevdueslagene findes i dag oftest ved parcelhuse eller i særlige kolinihaver med tilladelse til brevduehold. Tidlige så man ofte slagene placeret på loftet af store beboelses ejendomme, det findes dog stadig enkelte steder i landet.

Dette at slagene er placeret tæt på familien gør ofte, at det bliver en sport og hobby som hele familen deltager i.

Brevdueslaget's indretning.
De vigtigste faktorer for at et brevdueslag er velfungerende er, at det er tørt, det er placeret solrigt og at det har en god naturlig luftcirkulation.

Slaget skal være velventileret

God og naturlig ventilation med luftindtag foran i slaget

Luftudtag foroven gennem taget ca. 60-80 fra bagvæggen.

Rigtig placering af slaget

Væk fra ledninger og tråde

Sikret mod rovdyr - ilder, mår, mink og ræven

Ugeneret landing ved hjemkomst fra træning /kapflyvning.

Slaget skal have lys og sol

Det bringer brevduerne i form og godt humør

Det er sygdom og utøjs værste fjende.

Slaget skal være overskueligt og let at rengøre

Det giver overblik

Det giver god kontakt til brevduerne