Pr materiale

PR i De danske Brevdueforeninger

De danske Brevdueforeninger har gennem årene udarbejdet en del PR-materiale. I det efterfølgende beskrives kort det PR-materialer, som DdB i dag stiller til rådighed for såvel etablerede som nye interesserede brevdue m/k'er .

PR-materialet dækker alle aldersgrupper lige fra skolesøgende børn til voksne, der ikke længere er tilknyttet arbejdsmarkedet.

 

 

Materialet består p.t. af:

 

Videofilmen ”DE FLYVENDE ATLETER”

Filmen varer ca. 20 minutter og fortæller om brevduen fra middelalderen og til i dag. Den er derfor særdeles velegnet som diskussions oplæg omkring brevduesporten for både børn og voksne.

Folderen ”Kom indenfor i DANSK BREVDUESPORT”

Folderen er en meget kort beskrivelse af brevduesporten i punktform, den er nem at gå til og er beregnet som en appetitvækker.

Velkomstmappe ”Velkommen i brevduesporten”

Mappe sendes til helt nye medlemmer af vor sport, mappen er meget detailleret og kan bruges som opslagsværk for begyndere i brevduesporten.

Opgave skrevet i forbindelse med lærereksamen

En meget omfattende opgave om brevduer, lavet som gruppearbejde med een i gruppen, som har brevduer. Opgaven har en sværhedsgrad som helt sikkert vil matche de større klasser.

Plancher m.m.

Materiale til brevduestande på udstillinger og andre steder hvor brevduer er repræsenteret. Spørg sekretariatet hvad de har af informations materiale.

Ovenstående materiale kan gratis rekvireres på sekretariatet .

Her kan du bestille DdB's PR materiale.