Årets gang

De vigtigste perioder på brevdueslaget.

Et typisk brevdueår er opdelt i en række vigtige perioder, der hver sætter deres præg på arbejdet med brevduerne.

Perioderne overlapper hinanden - ofte afhængig af den enkelte brevdue m/k'ers temperament.

 

AVLSSÆSONEN

Avlssæsonen indleder brevdueåret. Dette er et spændende tidspunkt hvor næste generation af slagets kapflyvere bliver grundlagt.

Selve tidspunktet for at parrer duer sammen svinger fra brevdue m/k til brevdue m/k.

Nogle starter avlssæsonen allerede i slutningen af november mens andre først starter i marts måned. Parrer man duerne tidligt kaldes ungerne vinterunger og ungerne fra februar-marts kaldes forårsunger.

10-12 dage efter parringen ligger det første æg normalt i reden og 2 dage senere er det næste lagt. Herefter ruger duerne i 18 dage. Her udklækkes ungerne som er helt nøgne og blinde. De er 100% afhængige af forældrene. Den første uge mades de med duemælk - et næringsrigt stof, der udskilles fra brevduernes slimhinder i kroen. Herefter bliver ungerne madet med korn og efter blot 25 dage er de klar til at forlade reden.

 

KAPFLYVNINGSSÆSONEN

 

Brevduerne løslades et sted mellem 150 og 1100 km fra hjemmet.

 

De finder hurtigt retningen hjem - ikke blot til Danmark, men hjem til slaget i haven.

 

De danske Brevdueforeninger har sørget optimal transport og forplejning til løsladelsesstedet i de specialbyggede transportbiler som DdB råder over.

 

Fra midt i maj til sidst i august afvikles kapflyvningerne med brevduerne. De afvikles normalt om lørdagen, såfremt vejret tillader det.

 

DdB's løsladere arbejder tæt sammen med metrologerne, således at de enkelte flyvninger kan forløbe så optimalt som muligt.

 

En brevdue sluppet i Basel (800 km) kl. 5 om morgenen, vil med normal flyvehastighed være i stand til lande på sit hjemlige brevdueslag mellem kl. 17 og 18 samme dag.

 

For at dette kan lade sig gøre kræver god forberedelse.

Man kan sammenligne en brevdue med en top idrætsudøver. Det kræver den rette træning, den rette kost og den rette mentale forberedelse at opnå topresultater. Brevduerne får den rette træning der skærper hjemfindingsinstinktet, det rette foder optimeret til flyvedistancen, de nødvendige mineraler og vitaminer og sidst men ikke mindst rent friskt drikkevand.

 

I Danmark udregnes flyvehastigheden efter meter pr. minut systemet. Denne hastighed danner grundlaget for udregning af flyvepoint.

Meter pr. minut udregningen sker ved at afstanden fra slipstedet til det enkelte brevdueslag, divideres med flyvetiden fra løsladelse til hjemkomsttidpunktet.

Ud fra den udregnede hastighed i meter pr. minut udregnes herefter point, som tæller til de forskellige mesterskaber.

Point udregnes således at områdevinderen f.eks sektionsvinderen tildeles 1000 point. For resten af resultaterne udregnes point som aktuel hastighed gange 1000 divideret med vinderduens hastighed.

I Danmark offentliggøres 20% af de deltagende duer i resultatlisten.

 

FÆLDEPERIODEN

Fældning hos brevduer er udskiftning af gamle fjer med nye og intensiveres om efteråret, således at duerne kan holde varmen i vinterens kolde måneder og være klar til næste års avls- og kapflyvningssæson.

Fældeperioden, fra midt i august til først i november, er i brevdue kredse et synonym for den periode, (den store fældning) hvor brevduerne fælder mest, idet brevduerne fælder hele året.

Fældning af slagfjer, en dues ti yderste fjer i hver vinge, hvoraf de 4 – 5 yderste udgør ”propellen”, skiftes enkeltvis indefra og starter i maj/juni måned og varer til alle 10 slagfjer i hver vinge er skiftet i nogle tilfælde til januar/februar året efter.

 

Fældning af dunfejl foregår over hele året og er en vigtig indikator for duernes sundhed. Stopper fældningen af dunfjer i en længere periode (en måned) er der noget galt, stopper fældningen af slagfjer efter den ”store” fældning, er der også noget galt, hvorfor man i begge tilfælder bør kontakte en mere erfaren brevdue m/k og/eller DdB`s dyrlæge.

 

Fældeperioden (den store fældning) er den vigtigste periode for den enkelte brevdue m/k, det er her den kommende sæsons resultater grundlægges, både hvad angår udstillings-, avls- og kapflyvningsresultater.

 

Så fældeperioden er ikke en hvile periode for brevdue m/k, men en periode hvor man skal sørge for, at duerne har hvad de behøver af rigtigt foder, vitaminer og mineraler, for at komme så let og godt over perioden som muligt.

 

VINTERSÆSONEN

I brevduesporten er vintersæsonen fra den store fældning er overstået i november og til duerne skal parres i februar/marts måned.

 

 

Dog er der de brevdue entusiaster som driver vinteravl. De har parret duerne i slutningen af november eller starten af december.

 

Disse brevdue m(k'ere har så travlt med pasningen af duerne i december/januar måned.

 

Vintersæsonen er nok den mest sociale tid i brevduesporten, hvor vi mødes på kryds og tværs af landsdelene til forskellige arrangementer.

 

Af arrangementer i vintersæsonen kan nævnes:

• DdB's repræsentantskabsmøde

• Sektionernes repræsentantskabsmøder

• Foreningernes generalforsamlinger

• Medlemsmøder i lokalforeningerne

• DdB's landsudstilling

• Sektionernes udstillinger

• Lokalforeningernes udstilling

• Auktioner over brevduer fra ind- og udland

• Spørgepaneler omkring brevduer

• Præsentation af vinderduer

• Dommerklubs arbejde, hvor nye dommere uddannes

• Landsdommerklubs arbejde, hvor uddannede landsdommere ensrettes

• Dyrlæge foredrag

• Julekomsammen

• Bankospil

• Kortspil

• Eller vi ses bare i lokalforeninger til hyggeligt samvær

 

Alt ialt er der mange ting at tage sig til sammen med brevduekammerater i de lange vintermåneder.

 

Ovenstående eller lignende kan annonceres på dette website under Aktivitetskalender.

 

Kontakt til DdB's dyrlæge

Check Aktivitetskalenderen for arrangementer