Ændring af slipform for Rosmalen uge 26

På langflyvningen fra Rosmalen skal der efter planen være regionsslip for Region Syd og Region Øst. I forbindelse med ompakningen af duerne torsdag aften havde et sjællandsk centralindleveringssted fejlagtigt undladt at opmærke deres kurve med blå manilamærker, hvorved et større antal duer fra Region Øst blev ompakket til kurve med duer fra Region Syd, inden fejlen blev konstateret.

På grund af omfanget af den allerede gennemførte ompakning, blev det besluttet, at flyvningen derfor gennemføres med samlet slip af duerne fra de to regioner.

Dette er stærkt beklageligt i forhold til de vedtagne slipformer, men Transport- og Ordensudvalget vurderede, at forsøg på at identificere de mange fejlompakkede duer ville betyde en stor risiko for fejl, der kunne bringe flyvningens resultat i fare, og derfor er beslutningen om fælles slip blevet truffet.

 

Med baggrund i denne hændelse indskærpes det over for centralindleveringsstederne at være særligt opmærksomme på Reglementets anvisninger om opmærkning af kurve i de tilfælde, der stilles særlige krav herom.

 

/Transport- og Ordensudvalget

Alle nyheder

Sider