Referat HB møde 30/11-19

Hovedbestyrelsen har afholdt ordinært møde dags dato. Referatet kan læses her.