SMS til-/afmelding

DdB's SMS tjeneste gør det muligt at få løsladelse information sendt til ens mobiltelefon. Ordningen koster pt. kr. 50,- årligt. Beløbet opkræves gennem foreningen inden sæsonen.

Husk at telefonnummeret skal være et mobilnummer.

Indsæt egen e-mail for kvittering