Anmeldelse Junior/begyndermesterskab

Kun begyndere skal anføres, da juniorer automatisk er beregnet ud fra den opgivne fødselsdato.

Foreningen garanterer at ingen af de anførte medlemmer, hverken i denne eller anden forening, har deltaget aktivt i mere end 2 forudgående kapflyvningsæsoner.
I konkurrencen om junior/begyndermesterskaber kan deltage juniorer, begyndere samt kompagniskaber bestående af 2 eller flere begyndere eller af begyndere sammen med juniorer.

Derimod kan begyndere/juniorer som indgår i kompagniskab med "senioer"-medlemmer ikke deltage.

Indsendes senest 1. maj.