Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

LØSLADELSESOVERSIGT 2012 opdateret 23/4-2012

Listen med alle sektionernes løsladelser i 2012 er nu på plads.

Hent listen her.

/Sekretariatet

SÆSONSTART 2012

Så er Sæsonstart 2012 klar og kan hentes her.

Evt. fejl og mangler bedes meddelt Sekretariatet snarest muligt.

/Sekretariatet

 

DERBY TILMELDING

1. april var seneste tilmeldingsdato af 2012-ringe til Derby konkurrencerne
i 2014 og 2015.

Skulle der var foreninger der  mangler at indberette Derby, bedes det gjort således at tilmeldingen er Sekretariatet i hænde umiddelbart efter påske.

/Sekretariatet

Indberetning af duebestand

Så snart at foreningerne har gennemført vaccinationerne og indført det enkelte medlems duebestand i Foreningsprogrammet skal betsanden eksporteres til Sekretariatet - se bla. Brevduen nr. 7 / 2012.

Vejledning findes her.

/Sekretariatet

Guldringe 2012

Guldringe 2012 er i dag onsdag den 14. marts udsendt fra Sekretariatet til de foreninger, der har Guldringe 2012
medlemmer der har bestilt ringene. De er sendt til foreningens kasserer med undtagelse af de foreninger hvor andet er aftalt.

Vi gør opmærksomme på at ringene er:

OL medalje er indstiftet.

DdB har indstiftet en OL medalje for deltagelse i OL klasserne på landsudstillingen - se medaljen her

Tryk Her for at se filen.

Redaktionen

Guldringen 2012 - information

Guldringen 2012.

Et nyt tiltag fra PR-udvalget til en spændende flyvning med 3 års duer i 2015.

Ideen bag dette tiltag er, at alle der ønsker at deltage bliver stillet helt lige – ingen kan købe sig til mere end 10 ringe, der kan deltage i denne flyvning.

Ringene er specielt fremstillet til formålet og bliver først udsendt efter den 1. marts 2012, formendtlig medio marts.

 

Konkurrencen.

Vigtigt - OL klasse B - Opdatering

Det har vist sig, at der var fejl i nogle indberetninger til OL klasse B opdateres listen for klasse B her alle øvrige klasser er der ingen ændringer til.

Fejlen skyldes udelukkende fejl i beregningsformler i foreningsprogrammet.

Endelig udtagelse af OL-duer.

Hermed den foreløbige udtagelsesliste af duer til OL-klasser til landsudstillingen.

Det har vist sig, at flere sektioner desværre ikke har resultaterne for sæson 2010, og derfor er det nødvendigt, at alle får tjekket udregningen af OL duerne hjemme i foreningen.

Opdateringer eller rettelser til listen fremsendes til peter@brevduen.dk eller på 2428 3304

Der ligger en vejledningen til hvordan foreningsprogrammet sættes op under KAPFLYVNINGER - IT SYSTEMER - MANUALER.

Auktionskatalog

Så er auktionskataloget til DdB's auktion ved landsudstillingen på
Pejsegården i Brædstrup, lørdag den 4. februar 2012.

Kataloget kan hentes her. Åbner i et nyt vindue.

/Sekretariatet

 

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet