Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Levering af Vaccine status 3-1-2013

Vaccinen bliver leveret imorgen til modtagerne, så den er klar de kommende weekends til jeres sektions udstillinger.

Evt spørgsmål rettes til mig på 20203181

 

Msh Tommy

 

Levering af vaccinen vil ske i løbet af uge 1 2013.

Datoerne kommer her på siden.

Jeg har lavet 11 afhentnings steder. Men da, der er mange sektionudstillinger først i 2013. Er det jo oplagt mulighed til at få sin vaccine.

Se listen Her

Sekretariatet informerer - Vaccine

Sekretariatet har den bestilte vaccine med til Brædstrup på søndag.

Husk at få den med hjem.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer - ekstra ordinært rep.møde

Efter flere samtaler og telefonmøder hen over weekenden, herunder samtaler med Michael Th. Larsen, har Hovedbestyrelsen truffet følgende beslutninger og aftaler:

Erik Dybdahl genopstiller ikke til DdB’s landsformandsposten den 21. oktober og Erik Dybdahl udtræder samtidig af Hovedbestyrelsen.

Michael Th. Larsen opstiller ikke til landsformandsposten i DdB.

Pia West Christensen opstiller som kandidat til landsformandsposten.

Sekretariatet informerer - Brevduen og deadlines

Brevduen nr. 24

Det er langt om længe lykkedes at få fremskaffet den nødvendige reservel til vores trykmaskine. Den er nu klar igen og Brevduen nr. 24 er trykt og leveret på postterminalen tirsdag den 2/10-2018 kl. 17.00.

Deadlines!

Mandag den 8. oktober - tilmelding til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde 21. oktober 2018 - tryk her.

Brevduen nr 24 forsinket

Vores trykmaskine volder stadig problemer i dens farveværk primært med den gule farve. 5 gange har der være teknikker på den de seneste godt 14 dage uden at det er endnu er endt i en permanent løsning på problemet.

Det betyder at Brevduen nr. 24 som skulle have været færdig i trykken i mandags endnu ikke er kommet igennem.

Der har i onsdags været afholdt krisemøde med leverandørens tekniske direktør, som undskyldte mange gange, men han oplyste at der ventes på en reservedel som skal komme fra udlandet.

Mandatfordeling og supplerende ringlistet 2018

Mandatfordelingen 2018 kan hentes her.

Den vil også blive bragt i Brevduen nr 24 der udkommer 26. september.

Mandatfordelingen viser det antal mandater hver forening har til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 21. oktober 2018 og det ordinære repræsentantskabsmøde den 2. februar 2019.

Supplerende ringliste 2018

Brevduen nr 23 2018

Brevduen nr 23 2018 med udgivelsesdatoen 12. september  er ca. 1½ døgn forsinket i afsendelsen fra Sekretariatet.

Der skyldes problemer med farvestyringen på trykmaskinen, først med den røde farve og så den gule farve. Det er desværre ikke lykkedes teknikeren at få løst problemet 100%. Det betyder at ca. 12 % af bladene har et udfald på farven gul hvilket gør billeder mm mere blå.

Vi har valgt at køre produktionen færdig, så Brevduen kan komme afsted.

/Sekretariatet

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde - opd. 12/9-18

Der indkaldes hermed til ekstraordinært repræsentantskabsmøde søndag den 21. oktober 2018 på Pejsegården i Brædstrup. Mødet starter præcis kl. 11.00.

Dagsorden kan hentes her.

Dagsordenen bliver jf. DdB's love ligeledes optrykt i Brevduen snarest sammen med mandatfordelingen for 2018.

Referat HB-møde 24. og 25. august 2018

Referatet fra HB-mødet den 24. og 25. august 2018 kan hentes her.

HB's for slag til kapflyvningsplanen 2019 og 2020 er tidligere offentliggjort på Nyheds siden.

/Sekretariatet

HB's forslag kapflyvningsplan 2019-2020

HB har på sit møde den 24. og 25. august 2018 udarbejdet deres forslag til DdB's kapflyvningsplan for 2019 og 2020.

Ændringsforslag til planen skal være indsendt til Sekretariatet senest den 15. november 2018. Forslaget skal være underskrevet i henhold til lovenes § 12 stk 2.

Forslaget kan hentes her.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet