Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Referat HB-møde 24. og 25. februar 2017

Hermed referatet fra HB-mødet den 24. og 25. februar 2017.

Kan hentes her.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer

I går onsdag blev der afholdt møde med Fødevarestyrelsen i København vedr den nuværende fugleinfluenza situation. Stort set alle lande i Europa er på nuværende tidspunkt ramt.

Bekendgørelserne fra november 2016 er ikke ophævet men på trods det at fik vi jo dispensation til vores landsudstilling i Brædstrup og til at vi efterfølgende har fået mulighed for at få vores brevduer ud til daglig motion.

TauRIS Indleveringsantenne

TauRIS elektroniske ring TauRIS 2000 udgår snart af produktion, idet den elektroniske
komponent indeni ikke kan skaffes mere. 

Den næste version TauRIS S2 kræver en opgradering af indleveringsantennen i klubben, med mindre den I har er mærket med navnet WS4800 (se billede) på undersiden.

Kapflyvningsplan 2017-2018

DdB's kapflyvningsplan for 2017-2018 som den blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 4. februar 2017 på Pejsegården kan hentes her.

/Sekretariatet

Opdatering fugleinfluenza

Nu må dine duer og rovfugle igen få luft under vingerne
Fødevarestyrelsen tillader igen motionsflyvning for duer og rovfugle. Høns skal dog stadig være under tag for at beskytte dem mod fugleinfluenza.

Pressemeddelelse, Publiceret: 27. januar 2017

Sideindhold

Orientering dagsorden repræsentantskabsmødet

Under dagsordenens pkt 13 har Jørn Boklund meddelt at han ikke modtager genvalg som revisor suppleant.

/Sekretariatet

Landsudstillingen 4. feb. 2017

Fødevarestyrelsen har netop givet os dispensation til afholde DdB's Landsudstilling i Brædstrup 4. februar 2017.

Så vi kører efter planen som er offentliggjort i Brevduen nr. 1 2017

Der er anmeldt mellem 350 og 400 duer til udstillingen.

Vi håber at se så mange som muligt i Brædstrup til et par dejlige dage i brevduesportens tegn.

/Sekretariatet

Status Landsudstillingen

Sekretariatet har de sidste par dage været i tæt kontakt med Fødevarestyrelsen (FVST) på højt niveau for, endelig, at få afklaret vores mulighed for at afholde vores landudstilling i Brædstrup den 4. februar 2017.

FVST har ikke umiddelbart kunnet give os tilladelse i den nuværende fugleinfluenza situation. Vi har selvfølgelig haft alle vores gode argumenter klar, argumenteret for disse og de er blevet lyttet til.

Landsudstillingen 2017

Forretningsudvalget (FU) har g.d. sammen med Sekretariatet gennemgået status omkring landsudstilling i februar.

Ringe 2017

2017 ringene er i dag den 27. december 2016 afleveret på Post Nords terminal i Randers. De er alle anmeldt og afsendt som pakker.

I pakkerne er desuden indlagt evt. bestilte guldringe 2017 samt fakturaerne.

Godt nytår.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet