Kontakt

Kontakt til alle De danske Brevdueforeningers organer.

Her er det bla. muligt at foretage ind- og udmeldelser, bestille materiale, kontakte dyrlægen, redaktionen og DdB's forskellige udvalg.

Sekretariatet er åbent Fredag og søndag mellem kl. 09.00 og 11.00. Herudover er der ikke mulighed for betjening på Sekretariatet uden forudgående aftale.

Alle henvendelser til De danske Brevdueforeninger bedes rettet på mail: ddb@brevduen.dk, og henvendelserne vil blive behandlet og besvaret af Sekretariatet eller af hovedbestyrelsesmedlemmer, der har påtaget sig opgaven med at behandle disse.

I tilfælde af, nødvendighed for telefonisk kontakt udenfor telefontid, så har:

-       Formand Pia West Christensen, mobil 26 28 53 62

-       Næstformand Tommy Rasmussen, mobil 20 20 31 81

reserveret telefontid hver mandag og onsdag i tidsrummet fra kl. 18.00 – 19.00

Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende TauRIS bedes rettet til hovedbestyrelsesmedlem Søren Andersen, mobil 25 34 19 36 eller mail soerenandersen61@gmail.com. Søren vil ligeledes modtage bestillinger på nye anlæg, antenner, kabler og anden TauRIS-hardware.

 

Brevpost fremsendes til Sekretariatets adresse

De danske Brevdueforeningers adresse:

 

 

De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 27-29, Linde
8981 Spentrup

Tlf. 4828 4244
E-mail: ddb@brevduen.dk

 

 

Har du kommentarer, spørgsmål eller ønsker til De danske Brevdueforeningers website, er du velkommen til at kontakte DdB's Webmaster. 

Tryk her for at skrive til DdB's Webmaster.