Kontakt

Kontakt til alle De danske Brevdueforeningers organer.

Her er det bla. muligt at foretage ind- og udmeldelser, bestille materiale, kontakte dyrlægen, redaktionen og DdB's forskellige udvalg.

Vigtigt!

Sekretariatet er lukket indtil videre, og der er ikke mulighed for telefonisk henvendelse eller betjening på Sekretariatets adresse uden forudgående aftale. Alle henvendelser til Sekretariatet bedes rettet på mail: ddb@brevduen.dk , og disse vil blive behandlet og besvaret af hovedbestyrelsesmedlemmer, der har påtaget sig opgaven om at behandle disse.

I tilfælde af, nødvendighed for telefonisk kontakt, har

formand (Pia West Christensen: mobil 26 28 53 62) og næstformand (Tommy Rasmussen: mobil 20 20 31 81) reserveret telefontid

Mandag og Onsdag i hver uge i tidsrummet fra kl. 18 til kl. 19.

Spørgsmål af teknisk karakter vedrørende TauRIS bedes rettet til Søren Andersen (mobil 25 34 19 36, mail soerenandersen61@gmail.com).

Søren vil ligeledes modtage bestillinger på nye anlæg, antenner, kabler og anden hardware til TauRIS.

Brevpost fremsendes som hidtil til Sekretariatets adresse

De danske Brevdueforeningers adresse:

Telefontider:

 

De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 27-29, Linde
8981 Spentrup

Tlf. 4828 4244
E-mail: ddb@brevduen.dk

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

 

Har du kommentarer, spørgsmål eller ønsker til De danske Brevdueforeningers website, er du velkommen til at kontakte DdB's Webmaster. 

Tryk her for at skrive til DdB's Webmaster.