Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Guldringsflyvning 2-års

I uge 30 er der Guldringsflyvning på den hvide flyvning (KFK 93) fra Magdeburg og Soltau. Guldringe købt i 2015 kan deltage og de kan tilmeldes her.

Prisen er kr. 50,- pr. due.

Tilmeldingen skal være indsendt inden duerne løslades.

Sekretariatet

CELLE - Sektion 52, 60 og 61 - rettet

Sektionerne 52, 60 og 61 skal huske at kurvene til Celle skal udstyres med en ekstra gul mærkeseddel udover den røde eller blå.

/Sekretariatet 

Mesterskaber mm

Aflysningen af DdB flyvningerne i uge 26 har medført et par ændringer i propositioner på enkeltet mesterskaber.

DM-åben

Jf. reglemetet side 7 udgår flyvningen såfremt der aflyses. Vi fjerne manuelt alle DM-flyvninger tilmeldt uge 26.

Mellemdistancemesterskab Sport i sektionerne

Det ændres til "Højeste opnåede poitsum på 7 ud af 9 Sportsdueflyvninger."

Mellemdistancemesterskab åbent i sektionerne.

Det ændres til "Højest opnåede pointsum på 9 ud af 11 åbne mellemdistanceflyvninger."

NIMBUS 2017

Husk at tilmelding til Nimbus 2017 fra München skal indsendes senest den 15. juli 2017 til Sekretariatet.

Tilmeldingsblanket findes her.

/Sekretariatet

Vridere løsladelseslemmen

Vores rejseledsagere/chauffører vil gerne at foreningerne får efterspændt de vridere der holder løsladelseslemmen. Det kan forsinke en kurvs løsladelse, hvis vriderne falder ned igen og låser lemmen, efter der er gjort klar til start.

På forhånd tak.

/Sekretariatet

Aflysning uge 26

På grund af vejrsituationen i Tyskland, har HB og DdB's løsladere på et telefonmøde torsdag formiddag kl. 9.45 besluttet, at alle DdB's flyvningerne i uge 26 er aflyst.

/Sekretariatet

Indberetning

På grund af de sene løsladelser skal resultaterne være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 28. juni kl. 12.00, men meget gerne så hurtigst som muligt.

De der bruger DdB's indberetningssystem på pc skal være opmærksommer på at ugenr står til 25 og ikke 26.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer -Ringe 2018

Fodringe 2018

Så nærmer tiden for bestilling af fodringe årgang 2018. 

Såfremt foreningen ønsker at ændre på antal og/eller nummerserie bedes ændringen indsendt via DdB's hjemmeside - se her.

Antallet af ringe skal være deleligt med 20.

Hvis vi ikke har hørt fra senest den 10. juli 2017 bestiller vi samme antal og nummerserie som i 2017. Der udsendes ikke lister med postvæsnet.

/Sekretariatet

Ungesyge

Igen i år er der ungesyge på mange slag, nu også i de 1-års. Vi sætter denne artikel fra Brevduen nr. 6 2015 på nettet. Der kan nok være lidt hjælp at hente!

Hent artiklen her.

/Sekretaruatet

DM-Åben Sekretariatet informerer

DM-Åben

De, til tiden, indsendte DM-tilmeldinger er nu registreret med de valgte flyvninger pr. medlem.

Listen med deltagende medlemmer (i forenings og kodenr orden) og deres valgte flyvninger kan hentes her.

Vi har modtaget enkelte tilmeldinger efter dead-line. De er ikke medtaget!!

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet