Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Sektionsstatistikker 2018

Sektionerne bedes snarest muligt indsende deres total statistik til Sekretariatet.

Debatoplæg DdB's kapflyvningsplan 2019-2020

Hovedbestyrelsen har udformet et debatoplæg til DdB's kapflyvningsplan 2019-2020 til brug på de kommende regionsmøder.

Planen kan hentes her.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer

München

På grund af den vejrmæssige situation er München-duerne flyttet til Freiburg.

Mesterskaber, resultater mm 2018

Vi har siden mandag været  igang med at fjerne alle Peter Andersens 2018 resultater fra DdB's databaser flyvning for flyvning, således at vi kan få genberegnet klassepræmie, mesterskaber mm. Alle resultater vil blive rettet hurtigst muligt på hjemmesiden. Der trykkes ikke nye hvide resultatblade.

/Sekretariatet

Justeringer til kapflyvningsplanen uge 32

Kapflyvningsplanen er nu justeret for Region Øst således at Hannover er erstattet af Altona.

Afstanden til Altona er tidligere på sæsonen blevet justeret og er også med på denne justering.

Justeringen kan hentes her.

/Sekretariatet

Region Øst Hannover ændres til Altona uge 32

Region Øst ændres fra Hannover til Altona i uge 32.

Det forventes at Sport løslades for sig og ungerne løslades med Hvid KFK 93.

/Sekretariatet

Referat HB-møde 7. august 2018

Mødereferat fra HB-mødet den 7. august 2018 kan hentes her.

Referatet omhandler sagen vedr. Peter Andersen.

/Sekretariatet

Ny afstand Dresden

På grund af pladsmangel har vi fået anvist et nyt løsladelsessted ca 15 km sydvest for den stipulerede plads i Dresden.

Afstanden er reberegnet og kan hentes her.

Husk at det skal være en Justering i Foreningsprogrammet.

/Sekretariatet

Ophævelse af medlemsskab

På grund af dokumenterede uregelmæssigheder har Hovedbestyrelsen ophævet Peter Andersen, 097's medlemskab af organisationen med øjeblikkelig virkning.

/Sekretariatet

Borlänge

Der holdes fast i at der lørdag flyves Borlänge i Region Øst. Det vurderes dog kontinuerligt om diverse skovbrande i Sverige kan have negativ indflydelse på dette slipsted.

/Sekretariatet

Ny afstand Husum

På grund af pladsmangel har vi fået anvist et nyt løsladelsessted ca 1,5 km nordøst for den stipulerede plads i Husum.

Afstanden er reberegnet og kan hentes her.

Husk at det skal være en Justering i Foreningsprogrammet.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet