Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Ringlister 2018

Sekretariatet arbejder på at nedbringe antallet af breve som udsendes til foreningerne. Det kan tage 8-10 dage for Postnord at bringe et brev ud. Hvis det skal gøres hurtigere er det for dyrt uden at der er garanti for at det så også kommer ud fra dag til dag.

Derfor vil vi bruge hjemmesiden endnu mere til kommunikation med foreningerne. Det betyder dog at der skal indbygges mere sikkerhed omkring hvem der kan se hvad og det arbejdes der på.

Vaccine foråret 2018

Så nærmer tiden sig for bestilling af vaccine til forårets vaccinationer.

Vaccine til brug her i foråret skal være bestilt den 15. marts 2018 og vil blive leveret hurtigst muligt herefter.

Bestillingsskema kan findes her.

/Sekretariatet

Ringe og ringlister 2018

Ringene 2018 er afleveret til postvæsnet onsdag den 27. december. De er afsendt som pakker og burde derfor være fremme i løbet af 1-2 dage.

Ringe 2018

Ringene 2018 er nu vel modtaget på Sekretariat. De vil blive afsendt til foreningerne den første hverdag efter jul. De fleste som pakker og enkelte som Q-breve. De burde således alle være fremme inden nytår.

2018 ringene er grønne.

/Sekretariatet

Invitation til Brædstrup 3. februar 2018

De danske Brevduerforeninger inviterer alle medlemmer til Pejsegården i Brædstrup den 2. og 3. februar 2018 til Landsudstilling, repræsentantskabsmøde, auktion, aftenfest mm.

Se menu og musik her. Tilmelding til aftenfesten sker gennem foreningen. Undtagelsesvis direkte til Sekretariatet senest den 3. januar 2018.

Foreningerne kan tilmelde sig her.

Lederskribenten beklager

I lederen i Brevduen nr 25/2017 omtales den nyligt indgåede aftale med
Aarhus Container Trucking (ACT). 

Her er Fyn fejlagtigt nævnt under den indenlandske opsamlingsaftale med ACT.
Dette er ikke korrekt. Opsamlingen på Fyn er ikke en del af aftalen med ACT og har heller ikke været det tidligere. Den varetages i dag af Sektion 31. 

Lederskribenten (Bjarne Borresen) beklager dybt denne fejl.

/Bjarne Borresen

Mad og brevduer

Jan Qvortrup har deltaget i og leveret duer til et tv-program i TV-Øst:

Mad med Mads og David.

Følg linket her:

https://www.tveast.dk/mad-med-mads-og-david/mad-med-mads-og-david-en-kuvert-med-brevdue

/Sekretariatet

 

Brevduen nr. 23

Brevduen nr. 23 blev afleveret til postvæsnet i går (tirsdag den 26/9) som planlagt.

Under trykningen opstod der desværre en fejl som gjorde at trykmaskinen lavede en streg hen over alle billeder. Det var ikke muligt at rette uden teknikkerassistance og en reservedel fra Holland. Det ville tage mindst 48 timer at få reservedel frem og vi valgte så at trykke færdigt og udsende bladet med denne streg, men kønt er det ikke.

/Sekretariatet

Vaccine

Så nærmer tiden sig for bestilling af vaccine til 2018-vaccinationerne.

Vaccine til brug her fra fra november skal være bestilt den 18. oktober 2017 og vil blive leveret rundt ca. den 1. november 2017.

Vaccine der skal anvendes til ungerne i foråret skal være bestilt senest den 15. marts 2018 og vil blive leveret ultimo marts.

Bestillingsskema kan findes her.

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet