Bestyrelsen

De danske Brevdueforeningers Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer, der alle vælges for 2 år. Valgene sker på organisationens ordinære repræsentantskabsmøder, der finder sted hvert år i februar måned. 

De enkelte hovedbestyrelses medlemmer er nedenstående kort præsenteret.

 

Erik Dybdahl
Landsformand

Medlem af 055 i Vejle.

Telefon: 30 68 19 48
E-mail: erikd@stofanet.dk

Startede med brevduer: 1979
Valg til HB: 1993

 

Niels Larsen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 0148 i Hedehusene

Telefon: 46 56 20 85
E-mail: npl@ofir.dk

Startede med brevduer:

Valgt til HB: 2008

 

Tommy Egsvang Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Medlem af 0209 Midtfyn

Telefon: 20 20 31 81
E-mail: tommy@brevduen.dk

Startede med brevduer: 1984

Valgt til HB: 2011

 

Villy Petersen
Bestyrelsemedlem

Medlem af 027 Esbjerg

Telefon: 75138691
 
startede med brevduer:

Valgt til HB: 2012

 

 
Henrik Larsen
Bestyrelsemedlem

Medlem af 0211 Jet

Telefon: 20 46 60 12

Startede med brevduer:
 
Valgt til HB: 2015
 
Jan Qvortrup
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 100 Haslev
 
Telefon: 22 17 95 60
Email:
 
Startede med brevduer:
 
Valgt til HB: 2017
 
Frank Juul Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 025 Hjørring
 
Telefon: 30 61 41 87
Email:
 
Startede med brevduer:
 
Valgt til HB: 2017
 
Pia West Christensen
Bestyrelsesmedlem

Medlem af 031 Randers
 
Telefon: 26 28 53 62 
 
Startede med brevduer: 1984
 
Valgt til i HB:
2018