Sekretariatet

De danske Brevdueforeningers sekretariat er omdrejningspunktet.

Til varetagelse af den daglige ledelse har DdB ansat administrativt personale. Organisationen har egen ejendom, hvor Sekretariatet er placeret.

Sekretariatet's adresse:

Telefontider:

 

De danske Brevdueforeninger
Lindegårdsvej 27-29, Linde
8981 Spentrup

Tlf. 4828 4244

E-mail: ddb@brevduen.dk

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 

Sekretariatet fungerer i det daglige som bindeled mellem foreningerne og organisationen. Sekretariatet varetage alle praktiske gøremål i forbindelse med kontakt til myndigheder, ved ansøgning om tilladelser til kapflyvninger, afklaring af veterinære spørgsmål, regnskab, overordnet kontrol og udregning af alle officielle resultater.

Man er altid velkommen til at aflægge sekretariatet et besøg - det dog en god ide lige at anmelde sin ankomst inden.

Her kan sekretariatet kontaktes for materiale bestiling mm.