Sekretariatet informerer - Antwerpen Sponsorflyvning

Præmieoversigten på Antwerpen sposorflyvning var genoptrykt i Brevduen nr 24.

En rettelse var desværre ikke kommet med:

Placering nr 22 Team CMN udgår.

Hent den ny oversigt her.

/Sekretariatet

Alle nyheder

14.04.2021 - 23:31
14.04.2021 - 22:52
09.04.2021 - 14:50
05.04.2021 - 13:33
29.03.2021 - 14:36
28.03.2021 - 21:51

Sider