Sekretariatet informerer - Antwerpen Sponsorflyvning

Præmieoversigten på Antwerpen sposorflyvning var genoptrykt i Brevduen nr 24.

En rettelse var desværre ikke kommet med:

Placering nr 22 Team CMN udgår.

Hent den ny oversigt her.

/Sekretariatet

Alle nyheder

24.01.2020 - 18:00
18.01.2020 - 17:28
17.01.2020 - 15:23
06.01.2020 - 22:56
27.12.2019 - 18:43
13.12.2019 - 18:06

Sider