Sekretariatet informerer - Antwerpen Sponsorflyvning

Præmieoversigten på Antwerpen sposorflyvning var genoptrykt i Brevduen nr 24.

En rettelse var desværre ikke kommet med:

Placering nr 22 Team CMN udgår.

Hent den ny oversigt her.

/Sekretariatet

Alle nyheder

06.10.2019 - 19:18
25.09.2019 - 08:47
24.09.2019 - 22:47
19.09.2019 - 16:14
29.08.2019 - 19:53
24.08.2019 - 09:19
20.08.2019 - 23:31

Sider