Sekretariatet informerer - Antwerpen Sponsorflyvning

Præmieoversigten på Antwerpen sposorflyvning var genoptrykt i Brevduen nr 24.

En rettelse var desværre ikke kommet med:

Placering nr 22 Team CMN udgår.

Hent den ny oversigt her.

/Sekretariatet

Alle nyheder

15.03.2020 - 14:27
13.03.2020 - 07:39
29.02.2020 - 16:50
29.02.2020 - 08:49
28.02.2020 - 21:07
15.02.2020 - 22:19

Sider