Sekretariatet

Beslutningsreferat
 
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 
Der indføres fra 2012 et ringkort som skal følge den enkelte ring, således at ejerskabet til en due altid er fastlagt. Ringprisen stiger samtidig med kr. 1,-. Det blev samtidig besluttet at foreninger skal indsende bestandslister til Sekretariatet efter vaccinationerne dvs. mindst 2 gange årligt. Det sker via en funktion i Foreningsprogrammet.
 
I lyset af den økonomiske situation foreslår HB at kontingentet stiger med kr. 100,- pr. halvår. Det skal vedtages på repræsentantskabsmødet i februar.
 
Abonnement på de farvede numre Brevduen stiger med Dkr. 100,- pr. år gældende fra 1. januar 2012. Denne stigning berører ikke DdB’s medlemmer.
Abonnement på de hvide resultatblade stiger med portoudgiften.

Guldringen 2012 - information

Guldringen 2012.

Et nyt tiltag fra PR-udvalget til en spændende flyvning med 3 års duer i 2015.

Ideen bag dette tiltag er, at alle der ønsker at deltage bliver stillet helt lige – ingen kan købe sig til mere end 10 ringe, der kan deltage i denne flyvning.

Ringene er specielt fremstillet til formålet og bliver først udsendt efter den 1. marts 2012, formendtlig medio marts.

 

Konkurrencen.

Vigtigt - OL klasse B - Opdatering

Det har vist sig, at der var fejl i nogle indberetninger til OL klasse B opdateres listen for klasse B her alle øvrige klasser er der ingen ændringer til.

Fejlen skyldes udelukkende fejl i beregningsformler i foreningsprogrammet.

Endelig udtagelse af OL-duer.

Hermed den foreløbige udtagelsesliste af duer til OL-klasser til landsudstillingen.

Det har vist sig, at flere sektioner desværre ikke har resultaterne for sæson 2010, og derfor er det nødvendigt, at alle får tjekket udregningen af OL duerne hjemme i foreningen.

Opdateringer eller rettelser til listen fremsendes til peter@brevduen.dk eller på 2428 3304

Der ligger en vejledningen til hvordan foreningsprogrammet sættes op under KAPFLYVNINGER - IT SYSTEMER - MANUALER.

Auktionskatalog

Så er auktionskataloget til DdB's auktion ved landsudstillingen på
Pejsegården i Brædstrup, lørdag den 4. februar 2012.

Kataloget kan hentes her. Åbner i et nyt vindue.

/Sekretariatet

 

Klumper i strømmen

Der har i dag været lange svartider fra vores server, hvilket vi beklager.

Vi mener nu at have identifiseret problemet og der er foretaget en teknisk korrektion af vores server.

Vi forventer derfor at problemet er løst.

/Sekretariatet

 

Ringe 2012

Så er ringene til 2012 afleveret på posthuset (29/12). 

Ringene for 2012 er hvide med sort tekst. 

De er pakket i papkasser til alle foreninger. 

Udover ringene indeholder kasserne desuden de færdige ringkort og fakturaen. 

Kortene er printet med 32 kort pr. ark. Arkene er perforeret således at kortene nemt kan adskilles. 

Venligst kontroller såvel ringene som ringkortene. 

Godt nytår. 

/Sekretariatet

Beslutningsreferat HB-møde

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 25. og 26. november 2011 bla. foretaget følgende beslutninger:
 
I ugerne 24 og 26 må alene DdB arrangere flyvninger. Der må gerne arrangeres ungeflyvninger i disse uger. Tilføjes i Reglementet Kap. 2 § 10 stk 2.
 

Beregning OL-duer

Sekretariatet kan nu beregne OL-duerne.
 
Det kræver sektionen indsender en totalstatistiktil Sekretariatet for 2010 og 2011.
 
Sektionsprogrammet skal være version 3.5 dateret 30. maj 2011.
 

Kontakt evt. Sekretariatet for afklaring.

Informationsindsamling rovfugle

Det internationale brevdueforbund (FCI) har igangsat en undersøgelse vedr. rovfugleangreb på brevduer i medlemslandene.

I lighed med andre medlemslande har DdB besluttet at samle information ind vedr. dette område.

Indberetning kan ske her. 

/Sekretariatet

Sider

Subscribe to RSS - Sekretariatet