De danske Brevdueforeninger nyhedsbrev

De danske Brevdueforeninger newsletter categories.

Windows 10 og DdB's systemer

Der er nu mulighed for at opgradere til Windows til version 10.

Enkelte klubber har allerde gjort det og har oplevet flere udfordringer.

Sekretariatet er gået i gang med at teste alle DdB's systemer mod denne nye version af Windows.

Så snart vi har nyt vil vi informere om det her på siden.

Så indtil da kan vi kun anbefale at man slår koldt vand i blodet og venter.

/Sekretariatet

Göttingen uge 32

Flyvningen afvikles med max 4 duer pr. slag.

Prisen er kr. 50,- pr due.

Duerne pakkes samtidig med München duerne og transporteres med dem.

Der skal anvendes blå korrektionsskemaer, blå kurveattest og blå manillamærker.

Flývekoden er "90".

Løsladelsen er stipuleret til at ske lørdag morgen.

Der må gernes sendes 1-årige duer.

Der kan ikke æskes DdB-præmier på denne flyvning men der udstedes diplomer.

Flyvningen indgår ikke i DdB's mesterskaber.

Der kan spilles normalt klassespil i sektionerne.

Magdeburg uge 30 Region Øst

I sæsonstarten var den hvide flyvning (93) Magdeburg i uge 30 fejlagtigt markeret med et L=langflyvning. Det skulle have været et M=Mellemdistance flyvning. Det er nu rettet og der kan hentes en justering til Sæsonstarten her.

Alle indsendte afstandsændringer til dato er også ajourført!

Husk at vælge "Justering" i Foreningsprogrammet, når I skal opdatere.

/Sekretariatet

SIM-kort

Sæsonen nærmer sig med raske skridt.

Alle der havde SIM-kort sidste år fra DdB vil automatisk få dem fornyet pr. 1. april. Det betyder at man så bare kan lade SIM-kortet blive siddende i telefonen eller GSM-modulet.

Prisen er kr. 120,- for ubegrænset antal sms'er frem til 1. oktober 2015. Kortet kan ikke bruges til telefonsamtaler.

Ønsker man ikke at få fornyet sit SIM-kort skal man give Sekretariatet besked senest den 20. marts 2015.

Nye abonnenter kan tilmelde sig her.

Valg til Hovedbestyrelsen

Efter Peter Knudsens dødsfald skal der, i henhold til DdB's love § 19 stk 4, vælges et nyt hovedbestyrelsesmedlem for den resterende del af Peter's valgperiode. Dagsordenens pkt 6. udvides derfor på det kommende repræsentantskabsmøde den 7. februar 2015 i Brædstrup.

/Sekretariatet

Peter Knudsen 030 Ringsted er ikke mere

Det var en yderst trist meddelelse vi modtog her til morgen den 27/1-2015, at vores sportsfælle og hovedbestyrelsesmedlem Peter Knudsen er afgået ved døden i sent aftes efter svær sygdom.

Æret være Peter's minde.

/Sekretariatet

Vaccine -Brædstrup

Såfremt der er foreninger der ønsker levering af vaccine til Repræsentantskabsmødet i Brædstrup bedes de give besked senest den 30. januar til Sekretariatet.

De foreninger vi allerede har aftalt leverance med i Brædstrup behøves ikke at gøre noget.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer

Løslader Region Øst

Peter Knudsen har meddelt at han ikke genopstiller som løslader for Region Øst på DdB's Repræsentantskabsmøde den 7. februar 2015.

/Sekretariatet

Sekretariatet informerer

Repræsentantsskabsmødets dagsorden:

Pkt. 10 underpunkt D.

Der er her faldet et par ord ud. Punktet skal lyde således:

Dannelse af Regionsråd i De danske Brevdueforeninger med virkning fra 1. januar 2016 i hver region.

HB's forslag til kapflyvningsplan 2015-2016

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 29. oktober 2014 behandlet de indkomne ændrings ønsker til kapflyvningsplanen for 2015-2016.

HB besluttede at fastholde den tidligere fremlagte planen men dog ændre uge 28 for Region Syd fra Emmen til Minden.

Sider

Subscribe to RSS - De danske Brevdueforeninger nyhedsbrev