Information fra Hovedbestyrelsen vedrørende repræsentantskabsmødet

Information fra Hovedbestyrelsen vedrørende repræsentantskabsmødet

Hovedbestyrelsen har revurderet de i dagsordenen til repræsentantskabsmødet foreslåede proportioner for DM Maraton (dagsordenens pkt. 10, afsnit D-1).

Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at den oprindeligt foreslåede opgørelse af placeringskoefficient på sektionsbasis ikke er sportslig optimal på grund af meget svingende due-antal i de enkelte sektioner.

På repræsentantskabsmødet vil Hovedbestyrelsen derfor stille ændringsforslag om, at DM Maraton i stedet opgøres på grundlag af placeringskoefficient opgjort på regionsplan. Øvrige proportioner for DM Maraton fastholdes jf. det oprindelige forslag.

Oprindeligt forslag:

Der må afkrydses 6 duer. Medlemmets første afkrydsede due tæller 3 af 4 flyvninger tæller med. Pointberegning er placeringskoefficient i sektionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Sektionsplacering ganget med 1000 divideret med antal deltagende duer i sektionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.

Ændringsforslaget kommer til at se således ud:

Der må afkrydses 6 duer. Medlemmets første afkrydsede due tæller. 3 af 4 flyvninger tæller med. Pointberegning er placeringskoefficient i regionen og overføres til en landsopgørelse. Laveste placeringskoefficient vinder. Formel: Regionsplacering ganget med 1000 divideret med antal deltagende duer i regionen. Præmie: Guldur eller tilsvarende præmie.

Korrektion til Hovedbestyrelsens forslag 12A

I henhold til HB’s forslag til kapflyvningsplan offentliggjort på hjemmesiden 1. september 2018 og i Brevduen nr. 23/2018 var det besluttet at foreslå sektionsslip for Sektion 31 i ugerne 21, 22, 23 og 24 på de åbne flyvninger.

Uge 24 var det desværre ikke kommet med i dagsordenen og den vil blive fremlagt som et ændringsforslag på repræsentantskabsmødet.

/Hovedbestyrelsen

Alle nyheder

04.06.2019 - 18:09
03.06.2019 - 07:12
01.06.2019 - 10:09
29.05.2019 - 22:27
28.05.2019 - 06:55
23.05.2019 - 19:39
19.05.2019 - 08:28
07.05.2019 - 23:21

Sider