SEKTION 34 Repræsentatskabsmøde

Repræsentantskabsmøde lørdag den 12-1. 2019 kl. 10 i 154 Standards klubhus:

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af mandater.

3. Formandens beretning.

4. Regnskab.

5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 22-12.2018

6. Bestyrelsens størrelse

7. Valg af formand.

8. Valg af et bestyrelsesmedlem.

9. Valg af Suppleant: Jan Hansen

10. Valg af revisorerer. Vagn Petersen og Henrik Tagesen.

11. Valg af revisorsupleant: Jan N. Petersen.

12. Kontingent.

13. Flyveplan.

14. Gebyrer.

15. Mesterskaber.

16. Præmier.

17. Spil

18. Næste års mødested.

19. Eventuelt.

Alle nyheder

06.10.2019 - 19:18
25.09.2019 - 08:47
24.09.2019 - 22:47
19.09.2019 - 16:14
29.08.2019 - 19:53
24.08.2019 - 09:19
20.08.2019 - 23:31
14.08.2019 - 15:11

Sider