Ekstraordinært repræsemtantskabsmøde 21-10-2018

Kort referat af mødet d 21-10-18

 Mødet åbnes kl 11.00

pk.1 Valg af dirigent:

 Ddbs advokat Tage valgt.

pk.2 Valg af stemmetællere:

  Bente 165, John 211, Peter 086 og Kurt 062 valgt

pk.3 Orientering fra initiativgruppen:

  Henrik 211 fremlagde gruppens syn på sagen.

pk4 Orientering fra hovedbestyrelsen:

  Erik Dybdahl fremlagde HBs syn på sagen.

pk.5 Debat omkring pk 3&4:

  Ingen debat

pk6 Valg til hovedbestyrelsen:

A)valg af formand.

   Pia West valgt.

B) valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i øst:

  Jan Qvortrop & Niels Larsen genvalgt

C) valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i midt:

  Tommy Rasmussen genvalgt og Michael Th Larsen valgt

D) valg af 2 hovedbestyrelsesmedlemmer i vest

  Frank Juel Nielsen og Villy Petersen genvalgt

E) valg af 2 landsmandater

  Søren Andersen 086 181 stemmer og Anders Bo Brøbech 073 132 stemmer valgt

pk7 Eventuelt

 Mødet sluttede kl 12.35

/Tommy

Alle nyheder

26.09.2020 - 11:03
15.09.2020 - 15:35
29.08.2020 - 23:53
26.08.2020 - 17:37
21.08.2020 - 01:45
17.08.2020 - 15:09
13.08.2020 - 14:06
11.08.2020 - 18:18

Sider